இன்று வேந்தர் தொலைக்காட்சியில் நடைபெற்ற நேருக்குநேர் நிகழ்ச்சியில் நமது கல்லாரி மாணவி பவித்ரா பங்குபெற்று சிறப்பு பேச்சாளார் விருது பெற்றுள்ளார்